Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.”

Thẩm quyền quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân thuộc về chủ doanh nghiệp.

Bài viết hữu ích: Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886