Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Đối với công ty cổ phần: Thẩm quyền quyết định giải thể công ty là Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo điểm i Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng cổ đông có quyền “Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty”

Bài viết hữu ích:  Thủ tục giải thể công ty cổ phần 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886