Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Hiện tại bạn có thể nộp hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động đến sở Lao động Thương binh và Xã hội bằng cách nộp trên trang Dịch vụ công Quốc gia hoặc có thể nộp trực tiếp hồ sơ giấy tới sở LĐTBXH, chậm nhất là ngày 05/06 đối với kỳ 06 tháng và  05/12 đối với kỳ hằng năm.

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886