Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 2023 là mẫu 01/PLI Báo cáo tình hình sử dụng lao động được quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Bạn có thể tải mẫu 01/PLI báo cáo tại đây.

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886