Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, định kỳ người sử dụng lao động phải nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động theo mẫu 01/PLI cho sở Lao động Thương binh Xã hội qua cổng Dịch vụ Công quốc gia hoặc gửi báo cáo bằng bản giấy đến Sở LĐTBXH.

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886