Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 về những trường hợp không giải quyết chế độ ốm đau, có quy định: “Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, khi nghỉ việc trong các trường hợp nêu trên thì không được hưởng chế độ ốm đau.

Bài viết hữu ích: Điều kiện và đối tượng nghỉ ốm được hưởng BHXH 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886