Chia sẻ

Luật sư trả lời: Thủ tục thanh toán chế độ ốm đau hay thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau, bao gồm các bước:

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ nghỉ ốm hưởng BHXH

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Bước 3. Nhận kết quả

1. Đơn vị SDLĐ: nhận Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK và tiền trợ cấp.

2. NLĐ: nhận tiền trợ cấp.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886