Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định thì được hưởng chế độ ốm đau, tuy nhiên lao động nữ đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mà bị ốm đau sẽ không được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian này.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886