Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của cùng năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội và sẽ không tính những ngày nghỉ lễ, nghỉ hằng tuần theo quy định của pháp luật. Và trong điều kiện bình thường thời gian hưởng chế độ ốm đau còn phụ thuộc vào thâm niên đóng bảo hiểm xã hội.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886