Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của cùng năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội và sẽ không tính những ngày nghỉ lễ, nghỉ hằng tuần theo quy định của pháp luật.

=> Như vậy, khi nghỉ ốm đau có ngày chủ nhật thì sẽ không tính ngày chủ nhật.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ ốm đau

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886