Chia sẻ

Luật sư trả lời: Người lao động nhận tiền nghỉ ốm hưởng BHXH bằng một trong các hình thức sau:

  • Thông qua tài khoản cá nhân;
  • Trực tiếp nhận tại cơ quan BHXH trong trường hợp chưa nhận tại đơn vị mà đơn vị đã chuyển lại kinh phí cho cơ quan BHXH;
  • Thông qua đơn vị sử dụng lao động;
  • Uỷ quyền cho người khác nhận thay tiền nghỉ ốm hưởng BHXH

Bài viết hữu ích: Mức hưởng chế độ ốm đau 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886