Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP kết hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Đối với tổ chức, mức phạt sẽ từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886