Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, bạn không phải nộp báo cáo đến cơ quan BHXH nhưng phải thông báo đến cơ quan BHXH.

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886