Chia sẻ

Luật sư trả lời: Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc có số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa không thực hiện khai quyết toán thuế hoặc chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và không được hoàn phần thuế đối với trường hợp nộp thừa thuế.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886