Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hiện hành, không có quy định nào về ngôn ngữ được thể hiện trong hợp đồng lao động. Vậy nên, người sử dụng lao động và người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động bằng tiếng nước ngoài.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng lao động mẫu 2023 và những điều cần lưu ý

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886