Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo quy định tại Điều 20, Bộ luật lao động 2019, Hợp đồng lao động có thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng lao động có thời hạn

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886