Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Hợp đồng 68 cũng được xem là một dạng của HĐLĐ được ký theo quy định của Nghị định 111/2022/NĐ-CP. Hợp đồng này được ký giữa các bên chủ thể là cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp với người lao động hoặc cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng 68 là gì?

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886