Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Từ 22/02/2023 – Nghị định 111/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và thay thế Nghị định 68, các nhóm công việc thực hiện hợp đồng 68 gồm:

  • Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý, chính sách theo pháp luật lao động, dân sự
  • Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính quản lý, thực hiện chế độ như công chức
  • Công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng 68 là gì?

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886