Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Đối với HĐLĐ bán thời gian có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 03 tháng thì sẽ được hưởng BHXH. Lương căn cứ đóng BHXH không được thấp hơn lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Do đó, nếu mức lương mà NLĐ bán thời gian nhận được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì NLĐ đó cũng không được tính đóng BHXH.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng lao động bán thời gian

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886