Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo Luật lao động hiện hành, có 4 trường hợp phải ký hợp đồng bằng văn bản. Đó là khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi, thuê giúp việc, lao động theo mùa vụ dưới 12 tháng, hợp đồng giao kết với người lao động từ 1 tháng trở lên. Như vậy, nhìn chung khi làm hợp đồng nhân viên Spa, bạn phải ký kết dưới hình thức văn bản. 

Bài viết hữu ích: Hợp đồng nhân viên spa

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886