Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo quy định tại Điều 32 Luật Lao động 2019, quy định về làm việc không trọn thời gian: “Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.”

Như vậy, việc quy định lương, thưởng và các chế độ cho LĐ bán thời gian sẽ giống nhân viên toàn thời gian.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng lao động bán thời gian

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886