Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Hóa đơn đã báo cáo thuế, khai thuế thì không được hủy mà sẽ lập một hóa đơn điều chỉnh sai sót và hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Căn cứ theo khoản 2, Điều 9, Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Bài viết hữu ích:

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886