Chia sẻ

Luật sư trả lời: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp cho một cá nhân là chủ sở hữu, không có tư cách pháp nhân, thu nhập từ hoạt động của doanh nghiệp tư nhân trực tiếp thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp, vì vậy chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ việc kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886