Chia sẻ

Luật sư trả lời: Cá nhân được uỷ quyền cho đơn vị trả thu nhập quyết toán thuế thay khi thuộc các trường hợp sau:

  • Cá nhân chỉ có thu nhập từ hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại đơn vị trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó;
  • Cá nhân thuộc trường hợp trên nhưng có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
  • Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 8 NĐ 126/2020/NĐ-CP.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886