Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  1. Đối với cá nhân cư trú:
    • Có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên: Thu nhập tính thuế x thuế suất.
    • Không ký hoặc hợp đồng lao động dưới 03 tháng: Thu nhập tính thuế x thuế suất (10%).
  2. Đối với cá nhân không cư trú: Thu nhập tính thuế x thuế suất (20%).
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886