Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất x thuế suất.

  • Giá chuyển nhượng là giá trị ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng hoặc toàn bộ số tiền mà cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.
  • Thuế suất: 2%.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886