Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo điểm a khoản 2 Điều 2 văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân của văn phòng quốc hội thì những cá nhân đáp ứng điều kiện dưới đây là cá nhân không cư trú:

  • Có mặt tại Việt Nam từ dưới 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
  • Không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam (nơi đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam).
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886