Chia sẻ

Luật sư trả lời:

    Đầu tư trực tiếp:

      • Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng tiền sẽ thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
      • Nếu doanh nghiệp bị đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (do giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp,…) nhà đầu tư sẽ sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hay bằng đồng Việt Nam đã mở tại ngân hàng được phép để chuyển nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

    Đầu tư gián tiếp: nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng đồng Việt Nam trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886