Chia sẻ

Luật sư trả lời: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện mở 02 loại tài khoản ngân hàng:

  • Tài khoản đầu tư: là tài khoản nhà đầu tư chuyển từ tài khoản cá nhân hoặc tài khoản công ty (trong trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân) khi thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Đồng thời, đây là tài khoản nhận lợi tức kinh doanh để chuyển về tài khoản cá nhân của nhà đầu tư.
  • Tài khoản thanh toán: thực hiện các giao dịch thu, chi, các nghĩa vụ của doanh nghiệp với đối tác, cơ quan nhà nước,… Công ty có thể có nhiều tài khoản thanh toán.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886