Chia sẻ

Luật sư trả lời: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có thể lựa chọn các hình thức đầu tư:

  • Đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, gồm 2 hình thức: Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh;
  • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
  • Thực hiện dự án đầu tư;
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
  • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886