Chia sẻ

Luật sư trả lời: Điều kiện để chuyển lợi nhuận về nước:

  • Thực hiện sau khi hoàn thành năm tài chính;
  • Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật;
  • Đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp;
  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886