Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Hiện tại, để nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động bằng hình thức trực tuyến, bạn có thể:

Nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ đường link https://dichvucong.gov.vn 

Nộp qua Cổng Dịch vụ công của địa phương.- Nộp qua link form điền (Áp dụng tại Hồ Chí Minh, link nộp báo cáo kỳ 6 tháng đầu năm 2023: https://forms.gle/JqHU5UoqVz5rXNc77).

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886