Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Trước khi nộp hồ sơ bạn cần liên hệ Phòng/Sở LĐTBXH, để biết cách nộp chính xác. Sau đây là các trường hợp:

Trường hợp nộp trực tiếp tại Phòng/Sở LĐTBXH: Bạn cần chuẩn bị 2 bản giấy báo cáo tình sử dụng lao động theo mẫu số 01/PLI theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Một bản Sở LĐTBXH sẽ nhận và lưu trữ; bản còn lại cán bộ Phòng/Sở sẽ đóng dấu và giao lại cho bạn lưu trữ.

Doanh nghiệp cũng có thể gửi qua đường bưu điện: Chỉ cần chuẩn bị 1 bản báo cáo tình hình sử dụng lao động mẫu 01/PLI và bạn cần giữ lại biên nhận của bưu điện.

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886