Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Nếu doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài thì phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại doanh nghiệp. Căn cứ pháp lý tại Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài.

Bài viết hữu ích: Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886