Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Báo cáo thuế là hoạt động định kỳ của mỗi Doanh nghiệp nhằm kê khai các loại thuế như: Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB),Thuế thu nhập cá nhân (TNCN),… cho Cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ nộp thuế phát sinh trong Tháng/Quý/Năm/Lần phát sinh.

Bạn có thể chi tiết tại bài viết: Báo cáo Thuế và những điều cần biết

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886