Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Bài viết hữu ích: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886