Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo Điều 19 về Giao kết nhiều hợp đồng lao động Bộ Luật lao động 2019:

“1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết”.

Vậy nên, trong cùng một lúc bạn có thể ký cùng lúc nhiều hợp đồng lao động

Bài viết hữu ích: Hợp đồng lao động mẫu 2023 và những điều cần lưu ý

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886