Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Các hình thức lập hợp đồng lao động bao gồm:

  • Hợp đồng lao động giao kết bằng văn bản
  • Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.
  • Giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ một vài trường hợp như Giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi; Giao kết hợp đồng lao động với lao động là người giúp việc gia đình.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng lao động mẫu 2023 và những điều cần lưu ý

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886