Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để tạm ngừng kinh doanh TNHH 2 thành viên, bạn cần hoàn tất:

  • Chuẩn bị hồ sơ theo quy định: Thông báo tạm ngưng kinh doanh, Biên bản họp hội đồng thành viên, quyết định của HĐTV.
  • Nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.
  • Theo dõi hồ sơ nhận kết quả (sửa chữa khi có sai sót)

Từ khóa chính: thủ tục tạm ngừng kinh doanhBài viết hữu ích: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886