Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Khi công ty TNHH một thành viên cần tạm ngưng hoạt động kinh doanh, bạn phải: Hoàn tất các nghĩa vụ liên quan đến Thuế, BHXH (nếu có). Chuẩn bị thông báo tạm ngừng kinh doanh theo mẫu, nộp cho Sở Kế hoạch và đầu tư chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Theo dõi hồ sơ, sửa chữa sai sót (nếu có) và nhận kết quả.

Bài viết hữu ích: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886