Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần, bạn cần: 

  • Hoàn tất tất cả các nghĩa vụ thuế phát sinh trước khi tạm dừng, báo giảm toàn bộ lao động hoặc đăng ký nghỉ không lương với người lao động (nếu có).
  • Chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. 
  • Theo dõi và nhận kết quả.

Bài viết hữu ích: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886