Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp được lập và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp họp và ra nghị quyết, quyết định về việc giải thể doanh nghiệp.

Ngoài thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, bạn có thể sẽ cần thêm một số hồ sơ khác để hoàn tất thủ tục giải thể. Bạn có thể tham khảo và tải hồ sơ giải thể tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886