Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Các quy định pháp lý về giải thể doanh nghiệp bạn có thể tham khảo:

– Luật doanh nghiệp 2020: Luật số 59/2020/QH14

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư số 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế

– Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886