Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Thời gian thực hiện lập báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài được quy định tại Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP như sau: 

  • Kỳ 06 tháng: hạn nộp sẽ trước ngày 05 tháng 07 của năm.
  • Kỳ hằng năm: hạn nộp sẽ trước ngày 05 tháng 01 của năm sau.

Bài viết hữu ích: Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886