Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài vì báo cáo này liên quan đến việc kiểm tra định kỳ việc thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của các doanh nghiệp trong việc sử dụng lao động. Bên cạnh đó, việc thực hiện báo cáo này là cơ sở để nhà nước giải quyết các đề nghị liên quan của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo như cấp hoặc thu hồi giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Bài viết hữu ích: Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886