Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Các hình thức nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023 tại TP.HCM, bao gồm:

Nộp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

– Nộp trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

Hoặc Đơn vị có thể  gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bằng cách: Truy cập vào link Google Form: báo cáo tình hình lao động 6 tháng đầu năm 2023 (Theo quy định tại Mục 3.1 Công văn 10180/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2023)

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886