Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo điều 53 Bộ Luật Dân Sự 2015: “Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt:

1.Trường hợp thành viên công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên công ty.”

Vì vậy người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên công ty.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886