Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  • Việc ký cả bên cho thuê và bên đi thuê là hoàn toàn hợp pháp và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Như vậy công ty hoàn toàn có thể thuê lại nhà của giám đốc để làm văn phòng giao dịch của công ty. Vì tài sản của cá nhân GĐ công ty tách biệt với tài sản của công ty.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886