Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động dưới 30 ngày, thì không phải thực hiện thông báo với cơ quan nhà nước. Trường hợp bạn muốn ngừng kinh doanh tiếp tục thì phải thực hiện thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Bài viết hữu ích: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886