Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Những thủ tục để tạm ngừng kinh doanh lần 2 hiện hành, bao gồm:

  • Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh trên trang Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết hồ sơ tạm ngừng kinh doanh trong vòng 03 ngày làm việc.
  • Nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

  Bài viết hữu ích: Hướng dẫn thông báo tạm ngừng kinh doanh lần 2

  Write a comment:

  You must be logged in to post a comment.

  © 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

      

  0902-841-886